Oferta

Oferujemy:

  • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z przepisami i standardami polskimi i międzynarodowymi,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • rozlicznie należności w formach zryczałtowanych,
  • rozliczenie podatku od towaru i usług VAT,
  • pomoc w założeniu i likwidacji firmy,
  • pomoc w założeniu, rejestracji i likwidacji spółek prawa handlowego,
  • kadry,
  • rozliczenie należności wobec ZUS,
  • reprezentacja w ramach udzielonych pełnomocnictw,
  • doradztwo podatkowe i prawne.